Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Overeenkomstig artikel 1.1 lid b sub 2 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector is de gemeente verplicht om melding te maken van de onderstaande gegevens.

Functie

Secretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2016

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1

1

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

ja

Individueel WNT-maximum

€ 179.000

€ 179.000

Beloning

€ 137.564

€ 101.418

Belastbare onkostenvergoedingen

€ 191

€ 1.016

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 15.041

€ 13.750

Subtotaal

€ 152.796

€ 116.183

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

€ -

€ -

Totaal bezoldiging

€ 152.796

€ 116.183

Verplichte motivering indien overschrijding

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling in 2015

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 2015 (in fte)

1

1

Beloning

€ 123.085

€ 105.345

Belastbare onkostenvergoedingen

€ 1.155

€ 1.396

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 15.605

€ 14.266

Totaal bezoldiging 2015

€ 139.845

€ 121.007

Voor de onderstaande items geldt dat deze niet van toepassing zijn:

  • Geen betaalde SV premie door de werkgever.
  • De in het boekjaar verrichte uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband.