Totaal overzicht maatschappelijke partners

De maatschappelijke partners waarmee de gemeente Venlo op peildatum 31-12-2016 samenwerkt, zijn te vinden in onderstaande tabel:

Meer achtergrondinformatie over bovenstaande partners is te vinden in de digitale bijlage maatschappelijke partners. Deze is geplaatst op internet en bereikbaar via navolgende link: https://www.venlo.nl/middelen

De verantwoordelijke afdeling maakt zelf onderscheid in zware en lichte maatschappelijke partners.
Indien gemeente Venlo een verhoogd risico loopt bij een verbonden partij, dan is dit opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement. De volgende verbonden partijen zijn in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement als risico aangemeld:

  • Gemeenschappelijke regeling WAA (risico 2)
  • Veiligheidsregio Limburg-Noord (risico 13)
  • Omroep Venlo (risico 17)
  • BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, nieuwe verbonden partij per 1-2-2017 (risico 23)

Een toelichting op deze risico's is te vinden in bijlage XI.