Samenvattende tabellen resultaat 2016 per programma

Bijlage 1: Totaaloverzicht baten en lasten 2016 per programma (incl. verrekeningen met reserves)

bedragen x €1.000

Programma

Begroting voor wijziging 2016

Begroting na wijziging 2016

Rekening
2016

%

Verschil

01 Bestuur & Publieke dienstverl.

6.342

6.109

5.470

90%

-639

02 Openbare orde en Veiligheid

26

116

97

84%

-18

03 Participatie & werkgelegenheid

42.303

48.011

47.859

100%

-152

04 Zorg en Welzijn

4.039

15.363

21.914

143%

6.551

05 Onderwijs en Jeugd

3.301

4.540

4.648

102%

109

06 Economie en Toerisme

3.969

10.958

15.495

141%

4.537

07 Sport- en Cultuurbevordering

2.844

3.238

3.106

96%

-132

08 Ontwikkeling Centrumstad

6.723

7.633

7.238

95%

-394

09 Verkeer en Bereikbaarheid

8.529

8.241

6.367

77%

-1.874

10 Wonen en Leefomgeving

10.118

11.897

16.713

140%

4.817

11 Beheer openbare ruimte

26.061

22.030

22.823

104%

793

12 Algemene middelen

255.171

258.248

259.908

101%

1.661

Totaal baten (inclusief verrekeningen met reserves)

369.427

396.382

411.639

104%

15.257

01 Bestuur & Publieke dienstverl.

18.392

17.902

17.864

100%

38

02 Openbare orde en Veiligheid

10.538

10.582

10.242

97%

340

03 Participatie & werkgelegenheid

81.288

86.727

87.051

100%

-324

04 Zorg en Welzijn

120.530

134.616

145.705

108%

-11.089

05 Onderwijs en Jeugd

14.598

15.787

16.326

103%

-538

06 Economie en Toerisme

7.203

13.746

17.803

130%

-4.057

07 Sport- en Cultuurbevordering

12.029

12.079

11.914

99%

165

08 Ontwikkeling Centrumstad

20.372

22.245

22.585

102%

-340

09 Verkeer en Bereikbaarheid

7.353

7.035

7.326

104%

-291

10 Wonen en Leefomgeving

20.647

22.942

28.777

125%

-5.835

11 Beheer openbare ruimte

45.087

41.871

42.672

102%

-801

12 Algemene middelen

11.391

10.875

12.988

119%

-2.113

Totaal lasten (inclusief verrekeningen met reserves)

369.427

396.407

421.253

106%

-24.846

Gerealiseerd resultaat

-25

-9.614

-9.589

Bijlage 1b: Totaaloverzicht baten en lasten 2016 per programma (excl. verrekeningen met reserves)

bedragen x €1.000

Programma

Begroting voor wijziging 2016

Begroting na wijziging 2016

Rekening
2016

%

Verschil

01 Bestuur & Publieke dienstverl.

6.342

6.012

5.438

90%

-574

02 Openbare orde en Veiligheid

26

116

97

84%

-18

03 Participatie & werkgelegenheid

41.816

47.398

47.552

100%

155

04 Zorg en Welzijn

3.927

9.013

9.242

103%

229

05 Onderwijs en Jeugd

3.153

4.391

4.500

102%

109

06 Economie en Toerisme

3.619

10.452

14.930

143%

4.477

07 Sport- en Cultuurbevordering

2.812

3.206

3.074

96%

-132

08 Ontwikkeling Centrumstad

6.599

7.472

7.077

95%

-394

09 Verkeer en Bereikbaarheid

8.529

8.241

6.367

77%

-1.874

10 Wonen en Leefomgeving

8.022

7.543

7.803

103%

260

11 Beheer openbare ruimte

20.591

20.364

21.343

105%

979

12 Algemene middelen

252.332

255.522

257.995

101%

2.473

Totaal baten (exclusief verrekeningen met reserves)

357.769

379.730

385.418

101%

5.688

01 Bestuur & Publieke dienstverl.

18.392

17.902

17.764

99%

138

02 Openbare orde en Veiligheid

10.538

10.582

10.242

97%

340

03 Participatie & werkgelegenheid

80.830

86.170

86.494

100%

-324

04 Zorg en Welzijn

120.530

129.901

139.896

108%

-9.995

05 Onderwijs en Jeugd

14.598

15.787

16.326

103%

-538

06 Economie en Toerisme

7.203

13.746

17.415

127%

-3.669

07 Sport- en Cultuurbevordering

11.954

12.079

11.914

99%

165

08 Ontwikkeling Centrumstad

16.371

18.254

18.594

102%

-340

09 Verkeer en Bereikbaarheid

7.353

6.984

7.326

105%

-342

10 Wonen en Leefomgeving

18.527

20.822

22.194

107%

-1.372

11 Beheer openbare ruimte

46.492

41.843

42.672

102%

-829

12 Algemene middelen

7.397

6.351

8.828

139%

-2.477

Totaal lasten (exclusief verrekeningen met reserves)

360.186

380.421

399.665

105%

-19.244

Totaal saldo baten en lasten

-2.417

-691

-14.246

-13.556

bedragen x €1.000

Programma

Begroting voor wijziging 2016

Begroting na wijziging 2016

Rekening
2016

%

Verschil

01 Bestuur & Publieke dienstverl.

97

32

33%

-65

03 Participatie & werkgelegenheid

487

613

306

50%

-307

04 Zorg en Welzijn

111

6.350

12.672

200%

6.322

05 Onderwijs en Jeugd

148

148

148

100%

06 Economie en Toerisme

350

505

565

112%

60

07 Sport- en Cultuurbevordering

32

32

32

100%

08 Ontwikkeling Centrumstad

125

161

161

100%

09 Verkeer en Bereikbaarheid

10 Wonen en Leefomgeving

2.096

4.353

8.910

205%

4.557

11 Beheer openbare ruimte

5.470

1.666

1.481

89%

-185

12 Algemene middelen

2.839

2.725

1.913

70%

-812

Totaal onttrekkingen aan reserves (baten)

11.659

16.651

26.221

157%

9.570

01 Bestuur & Publieke dienstverl.

100

-100

03 Participatie & werkgelegenheid

457

557

557

100%

04 Zorg en Welzijn

4.715

5.809

123%

-1.094

06 Economie en Toerisme

388

-388

07 Sport- en Cultuurbevordering

75

08 Ontwikkeling Centrumstad

4.001

3.991

3.991

100%

09 Verkeer en Bereikbaarheid

51

0%

51

10 Wonen en Leefomgeving

2.120

2.119

6.583

311%

-4.463

11 Beheer openbare ruimte

-1.406

27

0%

27

12 Algemene middelen

3.994

4.525

4.160

92%

365

Totaal toevoegingen aan reserves lasten)

9.241

15.986

21.588

135%

-5.602

Totaal saldo verrekeningen met reserves

2.417

666

4.633

3.967

Gerealiseerd resultaat

-25

-9.614

-9.589