Programma 02

bedragen x €1.000

Begroting voor wijziging 2016

Begroting na wijziging 2016

Rekening
2016

%

Verschil

Baten

26

116

97

84%

-18

Lasten

10.538

10.582

10.242

97%

340

Saldo baten en lasten

-10.512

-10.466

-10.144

97%

322

Onttrekkingen aan reserves (baten)

Toevoegingen aan reserves (lasten)

Saldo verrekening met reserves

Totaal resultaat programma 02

-10.512

-10.466

-10.144

97%

322

  • Financiële meevaller brandweerzorg

Het voordeel op dit programma ontstaat met name in de brandweerzorg. Zoals aangekondigd in de FinRap 2016 heeft de Veiligheidsregio Limburg-Noord besloten om de lasten van de invoering van het Individueel Keuzebudget op te vangen vanuit de eigen reserves in plaats van deze door te berekenen aan de gemeenten. Dit besluit resulteert in een incidenteel voordeel voor Venlo van € 0,2 miljoen.

bedragen x €1.000

Naam reserve

Begroting 2016 na wijz.

Rekening 2016

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Programma