Begroot VS Realisatie

(bedragen × € 1.000, excl. reserves)

Begroot

€ 380.421 € 379.730

Realisatie

€ 399.665 € 385.418

Afwijking

€ -19.244 -4,8% € 5.688 +1,5%

1 Bestuur en Publieke Dienstverlening

begroot
€ 17.902
realisatie
€ 17.764
afwijking
€ 138 0.8%
begroot
€ 6.012
realisatie
€ 5.438
afwijking
€ -574 -9.5%

2 Openbare Orde en Veiligheid

begroot
€ 10.582
realisatie
€ 10.242
afwijking
€ 340 3.2%
begroot
€ 116
realisatie
€ 97
afwijking
€ -18 -15.9%

3 Participatie en Werkgelegenheid

begroot
€ 86.170
realisatie
€ 86.494
afwijking
€ -324 -0.4%
begroot
€ 47.398
realisatie
€ 47.552
afwijking
€ 155 0.3%

4 Zorg en Welzijn

begroot
€ 129.901
realisatie
€ 139.896
afwijking
€ -9.995 -7.1%
begroot
€ 9.013
realisatie
€ 9.242
afwijking
€ 229 2.5%

5 Onderwijs en Jeugd

begroot
€ 15.787
realisatie
€ 16.326
afwijking
€ -538 -3.3%
begroot
€ 4.391
realisatie
€ 4.500
afwijking
€ 109 2.4%

6 Economie en Toerisme

begroot
€ 13.746
realisatie
€ 17.415
afwijking
€ -3.669 -21.1%
begroot
€ 10.452
realisatie
€ 14.930
afwijking
€ 4.477 30.0%

7 Sport- en Cultuurbevordering

begroot
€ 12.079
realisatie
€ 11.914
afwijking
€ 165 1.4%
begroot
€ 3.206
realisatie
€ 3.074
afwijking
€ -132 -4.1%

8 Ontwikkeling Centrumstad

begroot
€ 18.254
realisatie
€ 18.594
afwijking
€ -340 -1.8%
begroot
€ 7.472
realisatie
€ 7.077
afwijking
€ -394 -5.3%

9 Verkeer en Bereikbaarheid

begroot
€ 6.984
realisatie
€ 7.326
afwijking
€ -342 -4.7%
begroot
€ 8.241
realisatie
€ 6.367
afwijking
€ -1.874 -22.7%

10 Wonen en Leefomgeving

begroot
€ 20.822
realisatie
€ 22.194
afwijking
€ -1.372 -6.2%
begroot
€ 7.543
realisatie
€ 7.803
afwijking
€ 260 3.3%

11 Beheer openbare ruimte

begroot
€ 41.843
realisatie
€ 42.672
afwijking
€ -829 -1.9%
begroot
€ 20.364
realisatie
€ 21.343
afwijking
€ 979 4.6%

12 Algemene middelen

begroot
€ 6.351
realisatie
€ 8.828
afwijking
€ -2.477 -28.1%
begroot
€ 255.522
realisatie
€ 257.995
afwijking
€ 2.473 1.0%